اغسلوا وجوهکم و ایدیکم

صفحاتی که امروز مشاهده کرده اید کماکان قابل مشاهده خواهند بود. ( (الدر المنثور، ج‏3، ص‏1و۴)) بین روایاتى که حاکى از عمل پیامبر (ص) در شستن پاها و ظهور آیه در لزوم مسح است، مى توانیم این گونه جمع کنیم و بگوییم شستن پاها قبل از نزول آیه وضو بوده است

2023-01-31
    التنصير و مخيمات الكشافة
  1. * - حدثني يونس , قال
  2. ×
  3. که آرای